1. Ce reprezintă vinieta în Republica Moldova?

Vinieta este taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova și de remorcile atașate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă.

2. Cine sunt subiecții impunerii?

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

Nu sînt subiecţi ai impunerii:

  • а) persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import;
  • b) posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip “Scutit de plata taxelor”;
  • с) misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 (autoturism) şi remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716.

3. Care este obiectul impunerii?

Obiect al impunerii este autovehiculul neînmatriculat în Republica Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea echipelor/modulelor internaţionale de intervenţie care participă la desfăşurarea exerciţiilor internaţionale de management al consecinţelor situaţiilor excepţionale, acordă asistenţă internaţională pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale produse pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriile altor state.

4. Unde sunt prevăzute taxele pentru vinietă (cotele impunerii)?

Taxele pentru vinietă (cotele taxei) se stabilesc în euro, conform anexei nr.2 la titlul IX din Codul Fiscal nr. 1163/1997 al Republicii Moldova.

5. Este necesar de achitat vinieta pentru toată perioada de aflare a autovehiculului pe teritoriul Republicii Moldova?

În conformitate cu alin. (4), art. 347 din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997: „Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova”.

6. Pentru toate categoriile (tipurile) de autovehicule este necesar de achitat vinieta pentru toată perioada de aflare pe teritoriul Republicii Moldova?

Conform alin. (5), art. 347 din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997: „În cazul autobuzelor, camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulaţiei unităţilor de transport respective pe drumurile publice”.

7. Cum se achită vinieta?

Achitarea vinietei se poate efectua prin următoarele modalități:

  • On-line prin intermediul site-urilor https://vinieta.gov.md/ sau https://evinieta.gov.md/;
  • La agențiile, filialele, terminalele de plată selfsevice a B.C.„MoldovaAgroindbank” S.A. (MAIB), prezentă la orice punct de trecere a frontierei;
  • La terminalele de plată a companiilor Qiwi, Paymaster, MMPS și PayNet, prezente la majoritatea punctelor de trecere a frontierei, la stațiile PECO, centre comerciale ș.a.

8. Care este termenul de achitare a vinietei în momentul intrării autovehiculului pe teritoriul Republicii Moldova?

Pentru autovehiculul înmatriculat în străinătate este necesar să fie achitată vinieta imediat ce intră pe teritoriul Republicii Moldova.

9. Când începe valabilitatea vinietei?

În conformitate cu alin. (3) și (4), art. 3471 din Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997: „Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. Dacă data de început a valabilității este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei și expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa”.

10. Numărul de înmatriculare conține liniuțe/cratime/spații, cum voi indica corect datele?

La completarea datelor pentru vinietă, la rubrica „Numărul de înregistrare a vehiculului” este interzisă introducerea liniuțelor, cratimelor, spațiilor, etc., între caractere (litere, cifre).

11. Ce trebuie să verific la cumpărarea vinietei?

În vederea evitării utilizării neautorizate a drumurilor, la achiziție trebuie întotdeauna să verificați în primul rând, pe bonul de plată: numărul de înmatriculare, categoria (tipul) de autovehicul și termenul de valabilitate.

12. Când trebuie să se achite vinieta de peste 180 de zile în sumă de 180 de euro?

Pentru prima intrare a autoturismului și remorcii pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioada de 180 de zile se achită vinieta de 85 euro. Pentru următoarele perioade consecutive sau incomplete de 180 de zile se alege opțiunea ”Peste 180 zile” și se achită obligatoriu taxa de 180 euro.

13. Care sunt riscurile neachitării vinietei?

În conformitate cu art. 2873 „Încălcarea regulilor privind vinieta” din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, posesorii autovehiculelor înmatriculate în străinătate riscă să primească amendă pentru neachitarea vinietei de la 45 la 180 unități contravenționale sau amendă de la 2250 lei pînă la 9000 lei. Totodată, aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată. În acest caz, contravenientul achită vinieta conform anexei nr. 2 la titlul IX din Codul fiscal nr. 1163/1997, inclusiv în mărimea stabilită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, precum şi pentru perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile.

14. În care cazuri sânt blocate plățile pentru viniete?

Din cauza specificului sistemului informațional se va evita achitarea on-line a vinietei în intervalul orelor 23:45 - 00:01, în caz contrar plata pentru vinietă riscă să fie blocată, iar vinieta nu se va considera valabilă (mijloacele bănești se vor returna în mod automat pe card).